krzyżówka - związek chemiczny będący pochodną amoniaku od pierwiastka N