krzyżówka - zwana łzami poranka

Określenie

zwana łzami poranka

posiada 1 hasło