krzyżówka - znajduje zwolenników dla jakiejś sprawy