krzyżówka - zna język migowy

Określenie

zna język migowy

posiada 1 hasło