krzyżówka - zjeść, chapnąć, dziobnąć

Określenie

zjeść, chapnąć, dziobnąć

posiada 1 hasło
  • przegryźć