krzyżówka

zimnica

Określenie

zimnica

posiada 1 hasło:
Określenie

zimnica

posiada dodatkowo 5 synonimów:
  • chłód
  • febra
  • mróz
  • ziąb
  • zimno