krzyżówka - zebranie ogółu członków partii

Określenie

zebranie ogółu członków partii

posiada 1 hasło