krzyżówka - zbiera się na dnie naczynia

Określenie

zbiera się na dnie naczynia

posiada 1 hasło