krzyżówka - zatwierdzenie, potwierdzenie, poparcie, afirmacja