krzyżówka - zaciągnął się na statek

Określenie

zaciągnął się na statek

posiada 1 hasło