krzyżówka - z kartonu, listewek i sznurka stworzy salon na deskach

Określenie

z kartonu, listewek i sznurka stworzy salon na deskach

posiada 1 hasło
  • scenograf