krzyżówka - złożyli pierwsi po aniołach pokłon narodzonemu Jezusowi

Określenie

złożyli pierwsi po aniołach pokłon narodzonemu Jezusowi

posiada 1 hasło