krzyżówka - wyszło z niego szydło

Określenie

wyszło z niego szydło

posiada 1 hasło