krzyżówka - wystaje z niego komin

Określenie

wystaje z niego komin

posiada 1 hasło