krzyżówka - wyrzekają się przyjemności i wygód

Określenie

wyrzekają się przyjemności i wygód

posiada 1 hasło
  • asceci