krzyżówka - wymaganie stawiane przy podpisywaniu umowy