krzyżówka

wykroczenie

Określenie

wykroczenie

posiada 2 hasła:
Określenie

wykroczenie

posiada dodatkowo 9 synonimów:
  • nadużycie
  • naruszenie
  • obraza
  • pogwałcenie
  • przekroczenie
  • przestępstwo
  • przewinienie
  • uchybienie
  • występek