krzyżówka - wydawanie, upowszechnianie, rozpowszechnianie