krzyżówka - wyższy rangą od plutonowego

Określenie

wyższy rangą od plutonowego

posiada 1 hasło