krzyżówka - wpływy, zwłaszcza pieniężne uzyskane w określonym czasie