krzyżówka - Wit, twórca ołtarza mariackiego w Krakowie

Określenie

Wit, twórca ołtarza mariackiego w Krakowie

posiada 1 hasło