krzyżówka - wiosną tworzy żółte łany

Określenie

wiosną tworzy żółte łany

posiada 1 hasło