krzyżówka - wierzący niewzruszenie w dogmaty, doktryny dane religii