krzyżówka - wieś w pobliżu granicy z Ukrainą

Określenie

wieś w pobliżu granicy z Ukrainą

posiada 1 hasło