krzyżówka - warowny obóz Kozaków zaporoskich z XVI wieku

Określenie

warowny obóz Kozaków zaporoskich z XVI wieku

posiada 1 hasło