krzyżówka - w zakorkowanej butelce

Określenie

w zakorkowanej butelce

posiada 1 hasło