krzyżówka

w wierszu miał czerwony fraczek

Określenie

w wierszu miał czerwony fraczek

posiada 1 hasło: