krzyżówka - w sekwensie z damą karo

Określenie

w sekwensie z damą karo

posiada 1 hasło