krzyżówka

w roli Krzeszowskiej w "Lalce"

Określenie

w roli Krzeszowskiej w "Lalce"

posiada 1 hasło: