krzyżówka - w ręku prowadzącego aukcję

Określenie

w ręku prowadzącego aukcję

posiada 1 hasło