krzyżówka - w przenośni, oględność, powściągliwość, przezorność