krzyżówka - w przeciwieństwie do duszy jest śmiertelne

Określenie

w przeciwieństwie do duszy jest śmiertelne

posiada 1 hasło
  • ciało