krzyżówka - w dawnej Polsce zwierzchnik części diecezji

Określenie

w dawnej Polsce zwierzchnik części diecezji

posiada 1 hasło