krzyżówka - wódz wojsk Dawida

Określenie

wódz wojsk Dawida

posiada 1 hasło