krzyżówka - usunięcie króla z tronu, pozbawienie go władzy

Określenie

usunięcie króla z tronu, pozbawienie go władzy

posiada 1 hasło