krzyżówka - uroczysta odezwa władzy do narodu, orędzie

Określenie

uroczysta odezwa władzy do narodu, orędzie

posiada 1 hasło
  • manifest