krzyżówka - uroczysta odezwa władzy do narodu, orędzie