krzyżówka - uproszczony schemat myślenia w poznawaniu rzeczywistości

Określenie

uproszczony schemat myślenia w poznawaniu rzeczywistości

posiada 1 hasło