krzyżówka - ujemne cechy charakteru

Określenie

ujemne cechy charakteru

posiada 1 hasło