krzyżówka - tytułowy kniaź z opery Borodina

Określenie

tytułowy kniaź z opery Borodina

posiada 1 hasło