krzyżówka - tytuł grzecznościowy kapitana statku pasażerskiego