krzyżówka - tworzy parę z samczykiem

Określenie

tworzy parę z samczykiem

posiada 1 hasło