krzyżówka

tradycyjny strój górniczy

Określenie

tradycyjny strój górniczy

posiada 1 hasło: