krzyżówka

tonacja oparta na małej tercji

Określenie

tonacja oparta na małej tercji

posiada 1 hasło: