krzyżówka - to, co otrzymujemy ponad ustaloną normę