krzyżówka

tam wkładamy papier do drukarki

Określenie

tam wkładamy papier do drukarki

posiada 1 hasło: