krzyżówka - szydzenie z kogoś, wyśmiewanie

Określenie

szydzenie z kogoś, wyśmiewanie

posiada 1 hasło
  • drwienie