krzyżówka - szosa równoległa do linii frontu

Określenie

szosa równoległa do linii frontu

posiada 1 hasło