krzyżówka - szefował Geruzji

Określenie

szefował Geruzji

posiada 1 hasło