krzyżówka - szczątek po spalonym drzewie

Określenie

szczątek po spalonym drzewie

posiada 1 hasło