krzyżówka - suma pieniężna jako poręczenie

Określenie

suma pieniężna jako poręczenie

posiada 1 hasło